Lewy-Body dementie

Lewy-Body dementie is een gevolg van een opeenstapeling van abnormale eiwitvormen.

Deze eiwitten verspreiden zich over de verschillende delen van de hersenen.

 

Symptomen: 

  • sterk aanwezige wanen en paranoïde gedrag
  • uitleven van nachtelijke dromen
  • traagheid in bewegingen

Een plotse verwardheid kan een crisis in de thuissituatie veroorzaken.

 

Wij kunnen u of uw geliefde bijstaan met informatie en ondersteuning.

Wij zijn dagelijks bereikbaar op het nummer 0491 17 99 60