• verwijderen van faecalomen
  • lavement of toedienen van medicamenteuze oplossingen via rectale sonde
  • darmspoeling
  • enterale voeding vie maagsonde, gastro of enterostomiesonde