Algemene informatie thuisverpleging bij kanker

Thuisverpleging bij kanker

Veel kankerpatiënten moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor hun chemobehandeling. Dit veroorzaakt ongemak en vereist flink wat logistiek regelwerk. Gelukkig kun je bij sommige vormen van chemotherapie ook thuis een gedeelte van de chemokuur ondergaan. De gespecialiseerde thuisverpleegkundige helpt je bij de verzorging voor de chemopomp, het toedienen en afkoppelen. Thuisverpleging bij kanker is mogelijk bij de volgende types kanker:

 •       Borstkanker
 •       Colonkanker
 •       Slokdarmkanker
 •       Hoofd- en halskanker
 •       Gynaecologische tumoren
 •       Lymfomen
 •       Multipel Myeloom

Je behandelend arts of specialist bepaalt of een behandeling met hulp van de thuiszorg mogelijk is. 

Hoe wordt chemo afgekoppeld?

Na toediening van de chemo, dient de chemo op de juiste manier te worden afgekoppeld. Bij het afkoppelen van de chemo helpt de thuiszorgmedewerker volgens een speciale chemo procedure voor afkoppelen. De procedure ziet er als volgt uit:

 1.     De thuisverpleegkundige draagt nitril handschoenen en controleert of de pomp volledig is ingelopen.
 2.     De patiënt en de thuisverpleegkundige zetten een mondmasker op.
 3.     De klem van de chemoleiding en poortkatheternaald worden gesloten.
 4.     Het aanzetstuk tussen de naald en chemopomp wordt ontsmet.
 5.     De chemopomp wordt afgekoppeld.
 6.     Het afsluitdopje wordt op de chemoleiding geplaatst.
 7.     De poortkatheternaald wordt pulserend doorgespoten met 10ml NaCI 0,9%.
 8.     De klem van de poortkatheternaald wordt gesloten onder positieve druk.
 9.     Het verband kan nu verwijderd worden, terwijl de huid en naald worden tegengehouden.
 10. De veiligheidsnaald wordt verwijderd terwijl het plaatje tegen de huid wordt gedrukt.
 11. De insteekplaats wordt ontsmet en afgedekt met een steriel verband voor de komende 24 uur.

De toegediende medicatie kan schadelijk zijn voor mensen in je directe leefomgeving. Hierdoor is het belangrijk dat medebewoners en de thuisverpleegkundige niet in aanraking komen met de materialen. Wanneer je de instructies goed volgt, voorkom je een gezondheidsrisico voor anderen.